Contractvrij

Ik heb er bewust gekozen géén contracten te tekenen met zorgverzekeraars en ben dus een contractvrije zorgaanbieder.

Dit heeft onder andere als gevolg dat u zelf mijn, door Famed toegestuurde, factuur indient bij uw zorgverzekeraar.

Ik heb bezwaren tegen marktwerking in de zorg en de grote macht en invloed van de zorgverzekeraars in ons stelsel, omdat daarmee in mijn ogen goede zorg in de knel komt.

Ook moet ik, bij contractering, aan eisen en voorwaarden voldoen die mij door de zorgverzekeraar worden opgelegd en die me niet alleen belemmeren bij het goed uitvoeren van mijn werk, maar ook indruisen tegen mijn beroepsethiek.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp www.contractvrijepsycholoog.nl.