Klachten- en geschillenregeling

Vanuit mijn lidmaatschap van de LVVP ben ik  aangesloten bij de onafhankelijke klachtenregeling die door de LVVP is ingesteld.

Indien u een klacht heeft over uw behandeling of over mij als behandelaar waar we niet samen uitkomen, dan kunt u van deze klachtenregeling gebruikmaken.

In eerste instantie is er de klachtenfunctionaris van de LVVP. De klachtenfunctionaris is er op gericht om door bemiddeling tot een oplossing te komen. Maar de klachtenfunctionaris kan u ook voorlichten over de andere mogelijkheden die u met uw klacht heeft, waaronder bijvoorbeeld de weg naar de klachtencommissie.

U kunt de klachtencommissie bereiken via email: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Of schriftelijk via:

Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086

Meer informatie vindt u op www.lvvp.info