Klachten- en geschillenregeling

Vanuit mijn lidmaatschap van de LVVP ben ik  aangesloten bij de onafhankelijke klachtenregeling die door de LVVP is ingesteld en is ondergebracht bij Klacht & Company.

Indien u een klacht heeft over uw behandeling of over mij als behandelaar waar we niet samen uitkomen, dan kunt u van deze klachtenregeling gebruikmaken.

In eerste instantie is er de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris is er op gericht om door bemiddeling tot een oplossing te komen. Maar de klachtenfunctionaris kan u ook voorlichten over de andere mogelijkheden die u met uw klacht heeft, waaronder bijvoorbeeld de weg naar de klachtencommissie.

U kunt de klachtencommissie bereiken via email: LVVP@klachtencompany.nl

telefoon: 088 2341606

Of schriftelijk via aangetekende post: Postbus 3106, 2601DC Delft

Deze informatie is geactualiseerd op 15 januari 2021. Controleer voor actuele informatie hierover www.lvvp.info