Generalistische Basis GGZ

Als behandelend gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en eerstelijnspsycholoog (LVVP/NIP) in deze praktijk ben ik aangesloten bij de LVVP en de VEN. Daarnaast ben ik lid van de Utrechtse Psychologen Coöperatie.
Met een verwijsbrief van de huisarts kunt u naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ), maar u kunt ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de GB-GGZ?
De GB-GGZ in deze praktijk is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder, met lichte tot matig ernstige stoornissen. De behandeling is kortdurend, tot maximaal 12 consulten en begint met de intake. Daarna bespreken we hoe we verder gaan en hoeveel tijd daar naar schatting mee gemoeid zal zijn. Als u niet binnen de GB-GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijs ik u door. Soms naar de gespecialiseerde GGZ. Soms ook is de hulp die de POH-GGZ kan bieden voldoende. De huisarts wordt bij voorkeur op de hoogte gesteld.