Tarieven en vergoedingen in de Generalistische Basis GGZ – 2021

Wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering?

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de GB-GGZ indien er sprake is van klachten die in de DSM-5 als stoornis geclassificeerd worden.  Tevens is een verwijzing vereist door de huisarts naar de GB-GGZ, op basis van een vermoeden van DSM-5-problematiek.

In mijn praktijk zijn geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de vergoeding die u zult ontvangen van uw zorgverzekeraar.

Als u een restitutiepolis heeft zullen de kosten veelal*) volledig worden vergoed, na aftrek van het Wettelijk Eigen Risico (zie hierna).

*) Een overzicht van de restitutiepolissen vindt u op de volgende website:               https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2021/

Bij natura- en andere polissen vergoeden zorgverzekeraars doorgaans  niet de totale kosten als de psycholoog, geen contract met hen heeft ondertekend.

De rechter bepaalde evenwel, dat de zorgverzekeraar onder deze omstandigheden minimaal 75% van het ‘marktconforme tarief’ moet vergoeden. Wat marktconform is bepaalt echter elke zorgverzekeraar vervolgens zelf. Vraag daarom, liefst schriftelijk of per e-mail, aan uw zorgverzekeraar op welke vergoeding u kunt rekenen als u in mijn praktijk wordt behandeld.

Op basis van ernst van uw klachten kan gewerkt worden binnen een door de overheid vastgesteld zorgvraagzwaarteproduct: Kort, Middel, Intensief of Chronisch.

Daarnaast is er de mogelijkheid om behandeld te worden voor klachten, waarvan door de minister is bepaald dat ze niet vanuit de basisverzekering worden vergoed. Formeel, dat wil zeggen in termen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maakt u dan gebruik van een Overig Zorgproduct in de basisverzekering (OVP). Het OVP valt wel binnen de gezondheidszorg en heeft bijgevolg vrijstelling van BTW., maar wordt niet uit de basisverzekering vergoed.

De NZa heeft bepaald dat voor de verschillende zorgvraagzwaarteproducten in 2021 de volgende bedragen in rekening mogen worden gebracht:

GB-GGZ Prestatie   +  Code Max. tijd/365 dgn. Max. aantal gesprekken/365 dgn. Tarief
Kort       180001 294 min.          5 €  522,13
Middel       180002 495 min.          8 €  885,01
Intensief       180003 750 min.         11 € 1.434,96
Chronisch

 

      180004 750 min.         11 € 1.380,49
Onvolledig behandeltraject       180005 120 min.           2  €  228,04
OVP       198300    60 min.           1  €  114,41
Niet-nagekomen afspraak             – Voor u gereserveerde consulttijd 75%            – €    85,80

Wettelijk Eigen Risico (WER)

Het Wettelijk Eigen Risico (WER) is het bedrag aan zorgkosten dat voor  uw eigen rekening komt, voordat de kosten vanuit de basisverzekering vergoed worden.    In 2021 is het WER  € 385,- per verzekerde. Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB-GGZ valt onder het Wettelijk Eigen Risico.

Huisartsenzorg, tandheelkundige zorg t/m 18 jaar, verloskundige zorg, kraamzorg en zorg die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, vallen niet onder het WER.  Het WER betaalt u, na gemaakte zorgkosten, aan uw zorgverzekeraar of wordt door deze in mindering gebracht op de vergoeding van door u ingediende zorgdeclaraties.

Worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn de behandeling van aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en van een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Ze vallen onder het OVP (zie boven). De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering of door de werkgever moeten laten vergoeden.

Niet-nagekomen afspraak

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden.

Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af.

Want indien een afspraak door u minder dan 24 uur voor het afgesproken moment is afgezegd, dan wordt u € 85,80 in rekening gebracht. De voor u gereserveerde behandeltijd kan dan immers niet meer aan iemand anders worden gegeven. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.