Wachttijd

Op dit moment bedraagt de wachttijd in mijn praktijk:

4 weken

(laatst vernieuwd: 7 januari 2020)

Daarna hangt het ook af van de ruimte in uw agenda. Als u op specifieke tijdstippen of dagen een afspraak wil maken kan de wachttijd langer zijn.

De wachttijd betreft de periode tussen uw aanmelding en het eerste gesprek,  (aanmeldwachttijd). Als u na het eerste gesprek besluit om verdere afspraken te maken, dan sluit de intakefase direct bij de behandeling.

Als bovengenoemde wachttijd voor u te lang is, ben ik graag bereid u de adressen van collega’s in de stad te geven, die wellicht een kortere wachttijd hebben.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar probeert u te ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de  zgn. Treeknormen).

In crisissituaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts of (buiten praktijktijden van de huisarts) de huisartsenpost.