Wachttijd

Momenteel is de praktijk gesloten voor nieuwe aanmeldingen.

Naar verwachting komt vanaf de tweede helft  van augustus 2020 weer ruimte voor nieuwe aanmelding.

Op de website van de Utrechtse Psychologen Coöperatie staan namen en adressen van collega-psychologen die u kunt benaderen voor een behandeling.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om bemiddeling bij het vinden van een andere psycholoog. Uw zorgverzekeraar probeert u te ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de  zgn. Treeknormen).

In crisissituaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts of (buiten praktijktijden van de huisarts) de huisartsenpost.